Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4, Utgåva 2.

Vägledning för länsstyrelsers och kommuners arbete med strandskydd. ISBN 978-91-620-0175-9

Sidor
150
Utgiven
2012-03
Pris
110,00 kr. (exkl moms)
116,60 kr. (inkl moms)
ISBN
978-91-620-0175-9

Denna handbok är version 2 av den handbok som Naturvårdsverket och Boverket tog fram 2009. Handboken har uppdaterats med anledning av ny lagstiftning och vissa avsnitt har utökats eller förtydligats.

Handboken är avsedd som en vägledning för länsstyrelsers och kommuners arbete med strandskydd. Vägledningen är tänkt som en uppslagsbok inom planering och prövning. Av vägledningen framgår förändringar i strandskyddslagstiftningen som infördes 1 juli 2009, hur kommunen kan arbeta med områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, hur prövningen av dispenser kan ske, hur hänsyn tas till allmänhetens tillgång till stränder och till djur- och växtlivet, hur fria passager kan utformas m.m.

Beställtryck, ej rabatt. 

- - -

Handbok och vägledning

Det finns även webbsidor med vägledning om strandskyddet. Där och på underliggande sidor om strandskyddet (se menyn) finns kortfattad information om strandskyddet. Den information som finns på webbsidorna finns även i handboken Strandskydd, utom den om upphävande vid små sjöar och vattendrag (där lagstiftningen ändrades 2014).